DOCUMENTOS

PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA (PTE): GALICIA

Epígrafes:

 

Número de páginas:

7

Notas diversas:
«Galicia Obreira», número especial, febreiro do 1978, pp. 10 a 12, 17 a 19 i 26

Introducción

Autor:

Fecha:

 

Epígrafes:

 

Número de páginas:

 

Notas diversas:
I Conferencia Nacional de Galicia do Partido do Traballo de España

Secretario Político, Comité Executivo i Comité Nacional

Autor:

Fecha:

 

Epígrafes:

 

Número de páginas:

 

Notas diversas:
I Conferencia Nacional de Galicia do Partido do Traballo de España

Un programa económico para un Goberno Galego (ponencia aprobada)

Autor: Fernando Solla, secretario político do CNG do PTE

Fecha:

 

Epígrafes:

Galicia: unha economía atrasada e dependente

A nosa economía e a crise

Liñas basecas de actuación

Medidas e obxetivos da nosa alternativa

Número de páginas:

 

Notas diversas:
I Conferencia Nacional de Galicia do Partido do Traballo de España

O programa económico de urxencias e o Goberno Galego de Salvación Nacional (ponencia aprobada)

Autor: X. Lois Burgos, do Comité Executivo do CNG do PTE

Fecha:

 

Epígrafes:

Por que non un programa socialista

Un programa de contido antimonopolista, realista e viábel

O Goberno Galego de Salvación Nacional

Unha autonomía o servicio da maioría da poboación galega

O réximen preautonómico

Número de páginas:

 

Notas diversas:
I Conferencia Nacional de Galicia do Partido do Traballo de España

Convenio de ASTANO

Autor: Secretaria do Movimento Obreiro de Ferrol do PTE

Fecha: febreiro do 1978

 

Epígrafes:

Incremento de salario

Revisión do convenio

Xornada laboral

Vacacións

Número de páginas:

Notas diversas:
«Galicia Obreira», número especial, febreiro do 1978, p. 20

 

info@archivodelatransicion.es  I  Ayudas en la cuenta: ES33 0073 0100 5805 0586 0780

Quienes somos  –  Política de privacidad  –  Política de cookies –  Blog

 

Licencia Creative Commons