DOCUMENTOS

MOVIMIENTO COMUNISTA (MC): CATALUNYA

Declaració programàtica

Autor: MCE, OCE(BR), PCE(i), JGR i altres signataris

Fecha: novembre del 1974

 

Epígrafes:

Democratització de l´Exèrcit

Objectius immediats de l´Assemblea
_ La ruptura democràtica passa per una línea d’acció de masses
_ Millorament de l’organització
_ Establir una coordinació i participació en l´Assemblea de Catalunya, el seu Secretariat i la Comissió Permanent

Número de páginas:

1

Notas diversas:

 ver Assemblea Democràtica de Sabadell

Lluitant els podem salvar!

Autor: Moviment Comunista d´Espanya

Fecha: juliol del 1975

 

Epígrafes:

Llibertat a Garmendia i Otaegui

Dissolució dels cossos repressius

Número de páginas:

1

Notas diversas:

 

A tots els catedràtics, PNNS, PNDS i estudiants del Districte (comunicat conjunt)

Autor: MCE, OCE(BR), PSAN, PTE, JGR, PSUC

Fecha: 4 de novembre del 1975

 

Epígrafes:

Un pas endavant en la construcció de l´Assemblea Democràtica de la Universitat

Número de páginas:

1

Notas diversas:

«Avant!», nº 4, 5 de desembre de 1975, pp. 9 i 10

 

Notas para una alternativa sanitaria

Autor: Comité de Sanidad del MCC

Fecha: abril de 1976

 

Epígrafes:

La Sanidad, gravemente enferma Por una Sanidad al servicio del pueblo

Exigencias democráticas de hoy para la Sanidad
_ Servicio Nacional de Salud
_ Regionalización sanitaria
_ Transformación de la industria farmaceútica
_ Atención a las enfermedades crónicas
_ Medicina preventiva                                                                                _ Formación Profesional democrática y científica
_ Gestión de los centros
Participación popular en la política sanitaria
Sindicato democrático y Sanidad popular
_ Comisiones Obreras y alternativa sanitaria
_ En marcha hacia un sindicato unitario
_ Estructura sindical para los trabajadores sanitarios

Número de páginas:

16

Notas diversas:

 

Programa

Autor: CUPS

Fecha: Junio de 1977

 

Epígrafes:

Introducció

Mides d’aplicació inmediata

Per la consecució de les llibertats nacionals

Per la vigencia efectiva de les llibertats democràtiques

Sortir de la crisi econòmica. Sortir del capitalisme en crisi

Número de páginas:

1

Notas diversas:

 ver Candidatura d’Unitat Popular pel Socialisme – Catalunya

Acte de solidaritat amb la revolució latinoamericana

Autor: MCC, LCR, Lliga dels Drets dels Pobles, PTE, PSAN(p), PSAN, ORT, OIC, OCE(BR)

Fecha: 3 de novembre del 1977

 

Epígrafes:

Che. Miguel Enríquez

Número de páginas:

1

Notas diversas:

 ver PTE – Catalunya

Manifest Programa

Autor: LCR, MCC, OCE(BR) y PT de Catalunya)

Fecha: enero de 1980

 

Epígrafes:

Les eleccions al Parlament de Catalunya

Raóns per la unitat

Defensem consequentment les llibertats nacionals, les llibertats democratiques i una política de lluita contra la crisi

Afermem la unitat dels qui viuen i treballen a Catalunya

Defensem els drets de la dona i els drets de la joventut

Per un ensenyament i una cultura al servei del poble, i unes noves condicions de treball i de vida

Per una nova ordenació del territori i una sanitat al servei del poble
Defensa de la pagesía

Caldra una política internacional, independent i autónoma

Número de páginas:

9

Notas diversas:

ver Unitat pel Socialisme

Reglament de funcionament de la Coalició Electoral

Autor: LCR, MCC, OCE(BR) y PT de Catalunya

Fecha: enero de 1980

 

Epígrafes:

De la Comissió Política

De les Subcomissions

Número de páginas:

3

Notas diversas:

ver Unitat pel Socialisme

Vota Unitat pel Socialisme

Autor: LCR, MCC, OCE(BR) y PT de Catalunya

Fecha: febrer del 1980

 

Epígrafes:

Prou de pactes amb la dreta

Generalitat d’esquerres al servei dels treballadors

Què s’ha fet de la força del poble català?

Unitat pel Socialisme

Per què lluitem?

Número de páginas:

6

Notas diversas:

 ver Unitat pel Socialisme

¡Ahora sí! Unitat pel Socialisme

Autor: LCR, MCC, OCE(BR) y PT de Catalunya

Fecha: febrero de 1980

 

Epígrafes:

Unidos para luchar al servicio del pueblo

¿Qué se ha hecho de la fuerza del pueblo catalán?

Unidad por el Socialismo

¿Por qué luchamos?

Número de páginas:

6

Notas diversas:

 ver Unitat pel Socialisme

La U.P.S., contra el feixisme i la repressió

Autor: Organitzacions Universitarias de MCC, LCR i PTC

Fecha: 18 de febrer de 1980

 

Epígrafes:

La politica educativa de la UCD també es terrorisme

Organitzem l’autodefensa

Il.legalitat de Fuerza Nueva i bandes feixistes. Per una llei antifeixiste

Solsament la unitat i la movilització de treballadors i estudiants podra detindre el feixisme

Número de páginas:

1

Notas diversas:

ver Unitat pel Socialisme – Catalunya

A tots els militants de PTC, MCC, LCR, OCE(BR)

Autor: Comissió Política de la Coalició

Fecha: 22 de febrer de 1980

 

Epígrafes:

Fer una amplia campanya de propaganda electoral directa

Unificar criteris entre els militants dels quatre partits

Número de páginas:

1

Notas diversas:

ver Unitat pel Socialisme – Catalunya

 

info@archivodelatransicion.es  I  Ayudas en la cuenta: ES33 0073 0100 5805 0586 0780

Quienes somos  –  Política de privacidad  –  Política de cookies –  Blog

 

Licencia Creative Commons